Resan till Schweiz

Resan till Friuli , Italia

Resan till Portugal, Marias' lunchbord

Styrelse

Ordförande

Olle Söderblom


Medlem
Annika Franze'n

annika.franzen@elisanet.fi

Sekreterare

Göran Pihlström

goran.pihlstrom@elisanet.fi
Viseordförande
Annika Bröckl
Kassör
Yvonne Malin-Hult (utanför styrelsen)
yvonne.malin-hult@outlook.com